TRI·WOOD SCHOOL

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות לאתר משולש נגרים

ברוכים הבאים לאתר משולש נגרים המופעל על ידי משולש נגרים (להלן בהתאמה: "האתר" ו- "משולש נגרים"). מדיניות פרטיות זו נועדה לספק לך מידע אודות נוהגי משולש נגרים ביחס לשימוש באתר ופרטיות המשתמשים בו, ובכלל זה בקשר למידע הנאסף אודות המשתמשים בזמן השימוש באתר.

מדיניות זו מתווספת לתנאי השימוש הכלליים באתר המופיעים בכתובת: triw.co.il/privacy-policy/#TermOfUse (להלן: "תנאי השימוש"), ואין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מאילו מבין הוראות תנאי השימוש. בהתאם, כל פעולה שתבצע באתר הינה כפופה לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו.

שימוש באתר מעיד כי קראת והבנת את מדיניות פרטיות זו, והינך מסכים ללא כל סייג להוראות אלו, לרבות שמירת המידע אודותייך על ידי משולש נגרים. ככל שאינך מסכים לאילו מבין הוראות מדיניות פרטיות זו, נבקשך להפסיק באופן מידי את השימוש באתר.

איסוף מידע ושימוש בו

במסגרת השימוש באתר ו/או בעת קבלת שירות מנציגי משולש נגרים, אנו עשויים לאסוף מידע אודותייך לרבות מידע אשר נמסר ישירות על ידך ו/או מידע אשר יתקבל מעצם שימושך באתר) (להלן: "המידע"). המידע עשוי לכלול את שמך, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון שלך, כתובת IP וכל מידע אחר שאתה מספק לנו ו/או שיתקבל מעצם שימושך באתר.

מובהר בזאת כי אינך נדרש למסור את המידע על פי דין, ומסירת מידע כאמור תלויה אך ורק ברצונך והסכמתך. על אף האמור, ככל שתחליט למסור למידע שגוי ו/או חלקי, הדבר עשוי להשפיע על יכולתה של משולש נגרים לספק לך שירות ו/או למנוע את קבלת שירותים.

שימוש במידע אישי

אנו משתמשים במידע אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין היתר, לצורך יצירת קשר עמך ועל מנת לספק לך מידע אודות קורסים, שירותים ועדכונים אשר משולש נגרים מספקת לך ו/או שהתעניינתם בהם. המידע ישמש, בין היתר, לצורך ניהול הקשר עם המשתמשים, תפעול ופיתוח האתר, וכן לצורך הצעת שירותי משולש נגרים.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

ספקי שירות של צד שלישי : משולש נגרים עשויה  להתקשר עם ספקי שירותים של צד שלישי שיסייעו לנו בתפעול האתר שלנו ובמתן שירותים. ספקי שירות אלה מורשים להשתמש במידע רק לפי הצורך כדי לספק לנו שירותים ומחויבים לשמור על סודיות המידע שלך.

משולש נגרים תהא רשאית למסור את המידע אשר יישמר אודותייך אם במקרים המפורטים להלן:

  1. במקרה של שינוי המבנה המשפטי של משולש נגרים;
  2. בהתאם להוראות הדין (ובכלל זה בשל הוראות צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת).
  3. אם אנו מאמינים בתום לב שחשיפה כזו נחוצה כדי להגן על זכויותינו, למנוע הונאה ו/או לצורך הגנה על צד שלישי.

קובצי Cookie וטכנולוגיות מעקב

קובצי Cookie: האתר שלנו עשוי להשתמש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לשפר את חווית הגלישה שלך ולאסוף מידע על אופן השימוש באתר שלנו. הינך רשאי בכל עת להפסיק או למחוק את השימוש ב- Cookie זאת באמצעות עדכון הגדרת הדפדפן בו הינך משתמש. על אף האמור, מובהר בזאת כי הפסקת השימוש ב- Cookie עשויה להשפיע על אופן שימושך באתר.  

אבטחת מידע

אמצעי אבטחה: אנו מיישמים אמצעי אבטחה סבירים כדי להגן על שלמות המידע שלך מפני גישה לא מורשית, שינוי, חשיפה או השמדה. על אף האמור, משולש נגרים אינה יכולה להבטיח כי השימוש יהיה חסין לחלוטין מתקלות טכניות, פריצות אבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית לשרתים של משולש מאגרים (ובכלל זה מאגרי המידע). בהתאם, הינך מאשר כי השימוש באתר הינו על אחריותך הבלעדית, וכי הינך  מוותר בזאת  באופן  בלתי  חוזר  על כל טענה ו/או דרישה ו /או תביעה כנגד משולש נגרים בקשר עם שימוש באתר, ומצהיר כי משולש נגרים לא תהא אחראית לכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שיכול וייגרם לך בקשר עם שימוש באתר.

תוכן פרסומי ודיוור ישיר   

ככל שניתנה הסכמתך לקבלת תוכן פרסומי, תהא משולש נגרים רשאית לשלוח לך תוכן כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דיוור כאמור יכול שיבוצע ישירות על ידי משולש נגרים או לחילופין באמצעות צד ג' המספק לה שירות דיוור. באפשרותך להפסיק בכל עת את קבלת הדייור באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" אשר יופיע בכל דיוור אשר יישלח אלייך. לחילופין, ניתן לפנות למשולש נגרים בכל אחד מהאמצעים המפורטים בפסקה תחת "צרו קשר".

קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים חיצוניים

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בשליטתנו. איננו אחראים לנוהלי הפרטיות או לתוכן של אתרים אלה. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות של אתרי צד שלישי אלה לפני מסירת מידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר האינטרנט שלנו. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת עבור כל עדכונים.

זכות עיון ותיקון מידע אודות משתמשים  

הינך רשאי לעיין במידע האישי שנאסף ונשמר אודותייך במאגרי המידע של משולש נגרים (ככל שנאסף), וזאת בהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור, אנא פנה אלינו בכל אחד מהאמצעים המפורטים בספקה הבאה.

צרו קשר

אם יש לך שאלות או חששות לגבי מדיניות פרטיות זו או נוהלי הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר בכתובת:

משולש נגרים
כתובת: בית הראשונים 21, בית לחם הגלילית.
דוא"ל: triwoodschool@gmail.com.
טלפון: 058-699-6169.

תנאי שימוש

תנאי שימוש לאתר נגרי משולשים

בשימוש באתר משולש נגרים, את/ה מסכימ/ה לציית ולהיות מחויב/ת לתנאי השימוש הבאים, ואם אינך מסכימ/ה לתנאים אלה, אנא אל תשתמש/י באתר האינטרנט שלנו.

תוכן האתר וקניין רוחני

כל התוכן באתר משולש נגרים, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, תמונות, סמלי לוגו ותוכנה, הינו רכושם של "משולש נגרים" או ספקי התוכן שלה ומוגן על ידי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים. אינך רשאי/ת לשכפל, לשנות, להפיץ או להשתמש בכל תוכן מהאתר ללא רשותנו מראש ובכתב.

התנהלות משתמשים

בעת השימוש באתר שלנו, אתה מסכים לא לעסוק בפעילויות כלשהן העלולות:

  1. להפר כל חוקים, תקנות או זכויות של צד שלישי החלים.
  2. הכנס וירוסים, תוכנות זדוניות או כל קוד מזיק אחר.
  3. להפריע לתפקוד התקין של האתר או לפגוע בחוויה של משתמשים אחרים.
  4. ניסיון להשיג גישה בלתי מורשית לכל חלק מהאתר או מערכותיו.

רישום וחשבון

חלק מהאזורים באתר עשויים לדרוש הרשמה. אם תבחר/י להירשם וליצור חשבון, את/ה מסכימ/ה לספק מידע מדויק ועדכני. את/ה אחראי לשמירה על סודיות אישורי החשבון שלך ולכל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך.

הגבלת אחריות

משולש נגרים ושותפיהם, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר או בתוכן שלו.

שיפוי

את/ה מסכימ/ה לשפות ולהחזיק את משולש נגרים ושותפיה, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים ללא פגיעה מכל תביעה, הפסדים, נזקים, התחייבויות או הוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעים או בקשר עם השימוש שלך של האתר או הפרה של תנאי שימוש אלה.

חוק וסמכות שיפוט

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לחוקים של מדינת ישראל, ויתפרשו בהתאם. כל מחלוקת הנובעת מתנאים אלה או בקשר אליהם תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הממוקמים בחיפה.

סיום

משולש נגרים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשעות את גישתך לאתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק הפרה של תנאי שימוש אלה.

ההסכם כולו

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין משולש נגרים בדבר השימוש באתר, תוך גובר על כל הסכמים או הבנות קודמים. על ידי המשך השימוש באתר נגרי המשולש, את/ה מאשר/ת שקראת, הבנת והסכמת להיות מחויב/ת לתנאי שימוש אלה. אם יש לך שאלות או חששות לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר בפרטי ההתקשרות שסופקו.

הרשמו לניוזלטר שלנו!

למידע על קורסים, סדנאות אורח ואירועים בבית הספר, תוכן מקצועי ועוד…

בקרוב עמוד הקורס יעלה!

עד אז, אתם מוזמנים לעיין בקורסים הקיימים: